Ichi (2008)

Starring :

Haruka Ayase … Ichi
Shido Nakamura … Banki
Yôsuke Kubozuka … Toraji Shirakawa
Takao Osawa … Toma Fujihira
Kazuma Chiba
Akira Emoto
Yûko Endô
Daishirô Hano
Horiken
Yoshihiro Ishizuka
Masaki Katou
Mitsuki Koga
Usagi Kôno … Blind vaudevillian
Eiko Kotake … Blind vaudevillian
Toshiki Masuda … Thug
Shôichirô Masumoto
Hiroki Matsukata
Wakako Matsuzaka … Blind vaudevillian
Masaaki Nagae
Shirô Namiki
Gô Rijû
Mayumi Sada
Ryôsuke Shima
Tetta Sugimoto
Riki Takeuchi
Kumiko Tsuchiya
Eri Watanabe

Director :

Fumihiko Sori

Download :

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4

Posted in Download Hollywood Movies and tagged , , , , , , , , .