Shanti/Ashtangi

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita svatma sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara halahala moha santyai
Hala hala
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Ahahu purusakaram sankha cakrasi
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Dharinam dharinam sahasra sirasam
Vande

Om Shanti, Om Shanti
Shanti shanti
Shantay Om
(repeat)

(repeat entire song)

Posted in Madonna and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To use solvemedia you must get an API key from http://api.solvemedia.com/public/signup