Arsenal shirt 2018/19 kopen We hebben Di Biagio


Arsenal shirt 2018/19 kopenWe hebben Di Biagio de kans gegeven om te kiezen wat volgens hem het beste is voor deze twee vriendschappelijke wedstrijden.

“We zijn van plan om de nieuwe CT tegen juni te benoemen. Conte, Mancini of Di Biagio? Dit zijn de namen, het zal niemand anders zijn.

“Conte? Ik heb nooit gezegd dat ik de voorkeur gaf aan Conte. Ik heb alleen gezegd dat hij al met het nationale team heeft gewerkt, hij heeft de juiste eigenschappen.

“Aangezien we op dit moment geen uitstekende talenten hebben, hebben we een zeer goede coach
Goedkoop Voetbaltenue Kindnodig en de namen die ik heb genoemd zijn goede coaches

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.